Contacteer ons!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wetgeving die bedoeld is om de wetgeving inzake gegevensbescherming voor alle personen in de Europese Unie te versterken en te verenigen. De verordening is effectief en van toepassing sinds 25 mei 2018.

Het is bedoeld om meer transparantie en meer controle te garanderen bij de verwerking van persoonsgegevens. Het legt voornamelijk een bedrijf op dat gegevens over natuurlijke personen registreert en manipuleert:

  • Om aan een natuurlijke persoon het recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de gegevens die een bedrijf over hem bezit te garanderen;
  • Documenteer alle verwerking toegepast op de persoonlijke gegevens, inclusief hun doel, evenals hun wettelijke basis;
  • Documenteer de interne regels voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld hun bewaartermijn;
  • Neem alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen en rapporteer aan de autoriteiten welk gevaar dan ook;
  • Om hun werknemers op een adequate manier te trainen, om de bovengenoemde punten te kennen en toe te passen;
  • Zorg voor naleving van de GDPR van hun serviceproviders (onderaannemers).

Privacy beleid
ANPI hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw informatie. Dit privacy beleid legt uit welke persoonlijke gegevens ANPI verzamelt en voor welke doeleinden we deze verwerken. U verstrekt deze gegevens rechtstreeks wanneer u zich registreert op onze website www.anpi.be

Verzamelde gegevens en specificatie van het doel
We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u zich aanmeldt voor een verzoek om informatie over onze producten en diensten.
Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd een formulier in te vullen met bepaalde velden die nodig zijn om de gevraagde service aan te bieden. Deze zijn alleen bedoeld om ons in staat te stellen zo snel mogelijk contact met u op te nemen.
Als u ons uw e-mailadres geeft, betekent dit dat u ermee instemt om mailing van ons te ontvangen, met informatie over onze producten, aankomende evenementen.
Als u dergelijke mailing niet meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op (mail: info@anpi.be).
Als u ons uw telefoonnummer geeft, betekent dit dat u ermee instemt om een telefoontje of een sms van ons te ontvangen om u informatie te verstrekken over onze producten of aankomende evenementen. Als u dergelijke telefoontjes niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Openbaarmaking van gegevens aan derden 
We maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere entiteiten of organisaties. We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens door te geven op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit volgens de wet.

Siège social / Maatschappelijke zetel : asbl ANPI vzw, Granbonpré 1, Parc scientifique Fleming, B–1348 Louvain-la-Neuve
F +32 10 47 52 70 - info@anpi.eu - www.anpi.eu
BNP Paribas Fortis : BE11 0014 9325 1948  BIC : GEBABEBB – RPM/RPR Nivelles TVA-BTW : BE0881.685.755

Kwaliteitsmerken