Contacteer ons!
DTD 147 Brandbeveiliging in appartementsgebouwen

Uitgave: 2009

Dit dossier beperkt zich zeker niet tot het reglementaire aspect, maar stelt ook een geheel van algemene brandbeveiligingsmaatregelen voor. Deze maatregelen stroken met de internationale praktijken die het mogelijk maken de evacuatie van bewoners van een flatgebouw te waarborgen en hun overlevingskans tijdens een brand te vergroten.
Het eerste deel is bestemd voor de ontwerpers en is gewijd aan definities, brandoorzaken en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot bouwelementen, evacuatiewegen en evacuatie-middelen.
Het tweede deel, dat zich richt tot de beheerders van flatgebouwen, gaat over de actieve veiligheid, de organisatie van evacuatie en het onderhoud van uitrustingen, en bevat meerdere praktische bijlagen.

59,00€ excl BTW

Verschillende varianten

Reference Formaat Taal
DTD 147 Papier FR
DTD 147 PDF PDF FR
DTD 147 Papier NL
DTD 147 PDF PDF NL

Kwaliteitsmerken