Contacteer ons!
DTD 159 Brandbeveiligingsmiddelen - Verificatie, onderhoud, contrôle

Uitgave: 2016

De betrouwbaarheid van een brandbeveiligingsmiddel is fundamenteel en hangt, naast de initiële kwaliteit van het product, af van de inbedrijfstelling, de verificatie, het onderhoud, het nazicht en de periodieke functionele controle. Er zijn net zoveel definities van deze woorden als er referentiesystemen zijn. Eenzelfde term kan zowel het ene als het tegendeel ervan betekenen, afhankelijk wie de wettekst, de norm of bepaling heeft opgesteld. ANPI herhaalt de belangrijkste juridische en normatieve voorschriften van toepassing in België.

Publiek: Preventieadviseurs, gebouw- en technische beheerders, bedrijfsverantwoordelijken, installateurs van brandbeveiligingsmiddelen, preventieadviseurs, brandweerdiensten en verzekeraars.

61,00€ excl BTW

Verschillende varianten

Reference Formaat Taal
DTD 159 Papier FR
DTD 159 PDF PDF FR
DTD 159 Papier NL
DTD 159 PDF PDF NL

Kwaliteitsmerken