Contacteer ons!

De erkenning van professionele slotenmakers

S3: een kwaliteitslabel voor slotenmakers

De VSU en de FNS, de twee Belgische beroepsfederaties van slotenmakers, wilden de goede prestaties van hun leden in de verf zetten door ze te laten certificeren door een derde.

Het S3-kwaliteitslabel getuigt van de knowhow van gecertificeerde slotenmakers, evenals van de kwaliteit van het geplaatste materiaal. Als u een beroep doet op een S3-slotenmaker, weet u zeker dat u kwaliteitsvol en professioneel werk geleverd krijgt.

S3: een certificatiesysteem ondersteund door ANPI

ANPI is gemandateerd om enerzijds te valideren dat de reglementen van de S3-certificatie de certificatienormen wel degelijk respecteren en anderzijds om voor de certificatie van de slotenmakers en de opvolgaudits te zorgen.

S3: een kwaliteitslabel dat wordt erkend door de verzekeraars

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft trouwens het S3-certificatieschema gevalideerd, onder andere door een conformiteitsattest af te leveren dat bewijst dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.

Sommige verzekeraars nemen het S3-label op als voorwaarde in de verzekeringscontracten van bepaalde risico’s.

CERTIFICATIEREGELS S3 MERK

S3 merk - Algemeen Reglement s3_-_algemeen_reglement_versie_6.pdf
S3 merk - Technisch Reglement s3_-_technisch_reglement_versie_6.pdf

Meer details vindt u op de website van de verenigingen.

http://www.vsu.be/

http://www.serrurier.be/

Kwaliteitsmerken