Contacteer ons!
Map van 50 Vuurvergunningen

De "Vuurvergunning" wordt opgesteld met het doel brand- en ontploffingsgevaren te voorkomen tijdens werken met hittepunt.

Niemand zou een werk met open vuur, naaktvlam of hittepunt mogen aanvangen zonder daartoe het bevel of de toelating gekregen te hebben, behalve wanneer de werken inherent zijn aan de normale activiteit van het bedrijf en die uitgevoerd worden op speciale en permanent daartoe voorbehouden plaatsen. De vuurvergunning heeft betrekking op de werken die uitgevoerd worden door een interne operator of door een extern bedrijf.

Te koop per map van 50 formulieren.

49,00€ excl BTW

Verschillende varianten

Reference Formaat Taal
PF Papier FR
VV Papier NL
HW Papier EN

Kwaliteitsmerken