Contacteer ons!

Een onontbeerlijke actor voor de preventie van brand en diefstal

ANPI is een vzw die is opgericht op initiatief van de Belgische verzekeringsondernemingen, gegroepeerd in de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (Assuralia)

Vandaag zijn de leden van ANPI, naast de verzekeraars, alle industriële federaties en beroepsverenigingen die gesensibiliseerd zijn door de preventie van brand en diefstal. De overheid is er eveneens vertegenwoordigd.

ANPI beoogt de bevordering van haar activiteiten via haar 5 Divisies:

  • Informatie
  • Reglementering en Normalisatie
  • Laboratoria
  • Certificering
  • Inspectie

 

 

Kwaliteitsmerken