Contacteer ons!

Rook is dodelijk. Elk jaar sterven tientallen mensen in hun woning door verstikking, veroorzaakt door de rook die ze inademen tijdens hun slaap. Een eenvoudige rookmelder reageert in de eerste minuten en kan hen waarschuwen voor het gevaar. Rookmelders geven echter vaak een vals alarm wanneer ze in een stoffige ruimte hangen: verwarmingslokaal, keuken, garage, kelder, zolder. Warmtemelders zijn in dat geval aangewezen om dergelijke ruimtes te beveiligen.

Warmtemelders zijn dus een efficiënt beschermingsmiddel tegen brand. Ze moeten CE-gemarkeerd zijn volgens de richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit of volgens de richtlijn betreffende radioapparatuur. In tegenstelling tot wat de meeste consumenten denken, waarborgt de CE-markering het prestatievermogen van het toestel niet. Ze dient enkel om een minimale immuniteit tegen elektromagnetische storingen te garanderen en zo het vrije verkeer ervan binnen de Europese Unie toe te laten. Bovendien hebben sommige toestellen een geluidsalarm dat te stil is om de bewoners te wekken. Studies tonen echter aan dat een hoog geluidsniveau een essentieel criterium is om kinderen uit hun slaap te halen. Daarom blijft het BOSEC-certificaat voor warmtemelders de referentie voor een garantie betreffende de detectie- en waarschuwingsprestatie.

Een efficiënte detectie en een efficiënt alarm verkrijgt men onder andere door de installatie van een melder of, nog beter, van een netwerk van gekoppelde melders waarvan de betrouwbaarheid gecertificeerd is onder BOSEC, een vrijwillig merk dat de kwaliteit ervan waarborgt.

We voeren de proeven op de warmtemelders uit volgens de onderstaande normen en specificaties met het oog op de certificering van deze producten onder het BOSEC-merk.

BS 5446-2 Branddetectie- en brandalarmsystemen voor woningen – Deel 2: Specificatie voor warmtemelders (Fire detection and fire alarm devices for dwellings — Part 2: Specification for heat alarms

NTN 167 L Rookmelders – Bijkomende eisen voor het BOSEC-merk

Kwaliteitsmerken