Contacteer ons!

Preventie is dagelijkse realiteit

Rook doodt! Vooral wanneer de brand 's nachts uitbreekt.

Ga in drie stappen te werk

 • Kies een kwaliteitsvolle rookmelder, 
 • Plaats deze volgens de aanwijzingen van de fabrikant,
 • Test hem regelmatig.

BOSEC, een kwaliteitsgarantie

Kies altijd een door BOSEC gecertificeerde optische rookmelder, dat is een kwaliteitsgarantie. Zie de lijst met de gecertificeerde detectoren op www.bosec.be

De wetgeving

Rookmelders 2023

Praktische tips:

Alle woningen (eengezinswoningen, appartementen, enz.) zijn veel veiliger als u er een of meerdere rookmelders installeert. Het heeft geen belang of u huurder of eigenaar bent of de woning ook andere doeleinden dient.

 • Plaats een rookmelder in elke kamer.
 • In de badkamer, de keuken en de garage is het risico's op een loos alarm te hoog. Voorzie daarom een rookmelder in de aangrenzende ruimten.
 • Installeer de rookmelders volgens de instructies van de fabrikant.
 • Over het algemeen wordt hij aan het plafond gehangen, op minstens 30 cm van de hoek.
 • Test de rookmelders een keer per maand door op de testknop te drukken.
 • Controleer het type batterij. Sommige melders zijn uitgerust met een batterij die een jaar geldig is, andere met een batterij die vijf of tien jaar meegaat.
 • Vergeet niet regelmatig de batterij te vervangen.
 • Haal de batterij nooit uit de rookmelder.
 • Haal regelmatig het stof van de rookmelders.
 • Vervang de rookmelders om de tien jaar. (De geldigheidsdatum van het apparaat staat vermeld in de behuizing).

Wat te doen met gebruikte rookmelders?

VERVANG UW OUDE ROOKMELDERS!
De levensduur van dit type rookmelders is beperkt tot 10 jaar. 

Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van ionische woningdetectoren niet langer toegestaan. (KB 10.10.2010)
Het betreft de toepassing van artikel 64 (e) van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, dat het gebruik van ionisatierookmelders voor huishoudelijke doeleinden verbiedt.
De verkoop van ionische woningdetectoren is al verboden.

De gebruikte optische en ionische rook/warmtemelders kunnen gratis naar het containerpark worden gebracht. De melders moeten in een hiertoe voorzien zwart metalen vat met deksel worden gelegd.

Later zal een gespecialiseerd afvalverwerkingscentrum instaan voor de specifieke en veilige verwerking van de optische en ionische melders. Het afvalcentrum zorgt ervoor dat de kleine hoeveelheden radioactief afval het andere afval niet aantasten en goed terechtkomen bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) zonder risico op besmetting. www.recupel.be

Meer informatie en brochures:

IBZ: www.besafe.be
www.speelnietmetvuur.be
 

Vlaanderen - Wonen Vlaanderen:  https://www.vlaanderen.be 

Waals Gewest:   spw.wallonie.be

 

Kwaliteitsmerken