Contacteer ons!

Na 25 jaar (voor installaties die permanent onder water staan) of 15 jaar (voor installaties die niet permanent onder water staan) moet de sprinklerinstallatie onderworpen worden aan een welbepaalde controle om de duurzaamheid ervan te verifiëren.

Een van de neventaken van de inspecteur bestaat erin de sprinklerkoppen op de installatie te demonteren. Deze koppen worden vervolgens onderworpen aan een reeks laboratoriumtests om te controleren of ze op dat moment nog altijd 100% functioneel zijn en in staat zijn om brandgevaarlijke situaties te detecteren en op de verwachte manier op brand te reageren.

4 verschillende parameters worden in dit kader geëvalueerd:

  • Factor k: het debiet dat wordt geleverd per kop. Dat stemt overeen met het geleverde debiet in l/min@1bar. Hoewel we ons misschien moeilijk kunnen voorstellen dat het debiet verandert met het verouderen van de installatie, kan er wel sprake zijn van bepaalde soorten 'hardnekkige' afzettingen en obstructies die de doorstroming kunnen hinderen.
  • Activering bij 1 bar: om ervoor te zorgen dat de sprinklerinstallatie binnen de berekende omstandigheden ook daadwerkelijk geactiveerd wordt, is het absoluut noodzakelijk dat de installatie ook bij lage druk in werking treedt. Naargelang de staat en de kenmerken van het water is het mogelijk dat er zich verontreinigende deeltjes gaan vastzetten tussen de mobiele onderdelen van de sprinklerinstallatie, en dat de installatie bij lage druk niet meer naar behoren functioneert.
  • Activeringstemperatuur: de sprinkler is ontworpen om te functioneren bij een bepaalde temperatuur die wordt vastgelegd in overeenstemming met de modaliteiten van de referentiesystemen. Om zich ervan te vergewissen dat er geen temperatuurafwijkingen zijn opgetreden, moet men dit controleren met behulp van een warmte-gestabiliseerd bad waarvan de gradiënt is ingesteld op een zwakke temperatuurstijging (0,4 tot 0,7 °C) om op die manier fouten te voorkomen die te wijten zijn aan de inertie van de component.
  • Waterverdeling: de homogene spreiding van het water is eveneens een factor die de werking van de sprinklerinstallatie bij brand zal beïnvloeden. Opnieuw geldt dat de aanwezigheid van 'verontreinigende' deeltjes in de kop of de deflector de dispersie kan hinderen.

Het gaat hier om een representatief staal dat conform het referentiesysteem is en wordt toegepast voor de betreffende installatie. Het hangt af van het aantal geïnstalleerde sprinklerkoppen, met name (bijv. CEA4001 of EN12845):

20:          aantal geïnstalleerde sprinklerkoppen < 5000

40:          5000 < aantal geïnstalleerde sprinklerkoppen < 10000

60:          10000 < aantal geïnstalleerde sprinklerkoppen < 20000

80:          20000 < aantal geïnstalleerde sprinklerkoppen < 30000

100:       aantal geïnstalleerde sprinklerkoppen > 30000

Kwaliteitsmerken