Contacteer ons!

Insurance Europe

Insurance Europe is de Europese federatie van de verzekerings- en herverzekeringssector.

Het consortium van preventie-instanties dat door de nationale verenigingen van verzekeraars gemachtigd is bij het Insurance Europe Prevention Forum verenigt verschillende expertenpanels om samen een reeks CEA-documenten op te stellen. Het Prevention Forum neemt aldus de publicatiewerken inzake preventie over van het voormalige CEA (Europees comité voor het verzekeringswezen).

ANPI neemt actief deel als expert in de werkzaamheden van het Prevention Forum.

CEA publicaties verkrijgbaar bij ANPI:

CEA 4001 - Automatic sprinkler systems - Planning and installation - 2017
CEA 4102 - Sprinkler Systems Requirements and test methods for Foam Proportioners for Sprinkler Systems according to CEA 4001 – 2015
CEA 4101 – Guidelines for the implementation of Fire Engineering Solutions - 2016

Catalogus: e Winkel
 

De CEA-publicaties zijn te raadplegen in het Abonneegedeelte Expert

Kwaliteitsmerken