Contacteer ons!
DTD 148 Werken met hitte punten - de vuurvergunningen

Uitgave: 2010

Slecht voorbereide of slecht uitgevoerde werken, d.w.z. zonder dat geschikte maatregelen zijn getroffen, zijn de oorzaak van ernstige schade met nog grotere gevolgen, daar de brand vaak pas enkele uren nadat de werken gestopt zijn ontstaat. Dit dossier is vooral bedoeld als praktisch preventie-instrument en behandelt alle hoofdstukken in de vorm van praktische adviezen over: de meest voorkomende werken met hittepunt, de aanwezigheid en het gebruik van gasflessen en de keuze van blusapparaten. Het belangrijkste wapen in de strijd tegen brand als gevolg van tijdelijke werken met hittepunt is ongetwijfeld de vuurvergunning. Dit dossier behandelt de meest gestelde vragen over zo’n vergunning.

69,00€ excl BTW

Verschillende varianten

Reference Formaat Taal
DTD 148 F Papier FR
DTD 148 F PDF PDF FR
DTD 148 N Papier NL
DTD 148 N PDF PDF NL

Kwaliteitsmerken