Contacteer ons!
DTD 173 Initiële inspectie, verificatie, onderhoud en periodieke inspecties

Uitgave: 2021

De betrouwbaarheid van een brandbeveiligingsmiddel is fundamenteel en hangt, naast de initiële kwaliteit van het product, af van de inbedrijfstelling, de verificatie, het onderhoud, het nazicht en de periodieke functionele controle. Er zijn net zoveel definities van deze woorden als er referentiesystemen zijn. Eenzelfde term kan zowel het ene als het tegendeel ervan betekenen, afhankelijk wie de wettekst, de norm of bepaling heeft opgesteld. ANPI herhaalt de belangrijkste juridische en normatieve voorschriften van toepassing in België.

Publiek: Preventieadviseurs, gebouw- en technische beheerders, bedrijfsverantwoordelijken, installateurs van brandbeveiligingsmiddelen, preventieadviseurs, brandweerdiensten en verzekeraars.

75,00€ excl BTW

Verschillende varianten

Reference Formaat Taal
DTD 173 F PDF PDF FR
DTD 173 N PDF PDF NL

Kwaliteitsmerken