Contacteer ons!

Systemen voor gasdetectie, die regelmatig worden gebruikt in parkeergarages of stookruimtes, sporen verschillende soorten gas op.

Er bestaat slechts weinig regelgeving ter zake. Indien dergelijke detectoren echter worden getest, kan de goede werking ervan worden gecontroleerd, zoals vereist door de Codex voor het welzijn op het werk en het ARAB.

Kwaliteitsmerken