Contacteer ons!

Elk nieuw inbraakdetectiesysteem vereist dat de respectievelijke plannen worden goedgekeurd.

De inspecteurs van ANPI controleren of het project beantwoordt aan de gekozen referentiesystemen.

Of het nu gaat om de keuze van het type detectiesysteem, de plaatsing ervan afhankelijk van storingsfactoren, de toegankelijkheid en specifieke eigenschappen ervan, een goed ontwerp van een inbraakdetectiesysteem dient in een plan te zijn gegoten en dit plan moet vóór de uitvoering worden goedgekeurd.

Het evalueren van de plannen is een absolute vereiste voordat de tussentijdse bezoeken en de oplevering van de installatie ter plaatse mogen plaatsvinden.  Deze evaluatie dient als waarborg voor het welslagen van een ontwerp.

Kwaliteitsmerken