Contacteer ons!
Gepubliceerd op 10 mei 2023

Het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) heeft zijn 2e jaarverslag gepubliceerd over incidenten met alternatief aangedreven voertuigen AAV’s (elektrisch, hybride, CNG, LNG).
Dit onderzoek (het resultaat van een samenwerking tussen het NIPV en de onderzoekers van Brandweer Nederland) geeft ons een beter inzicht op het probleem van elektrisch en gas aangedreven voertuigen.

In 2022 kreeg de brandweer in Nederland 306 meldingen over incidenten met voertuigen op alternatieve energiebronnen (elektrisch, hybride en gecomprimeerd en vloeibaar aardgas). Hieronder waren 189 ongevallen en 117 branden (waarbij het voertuig heeft bijgedragen aan de brand).

Aantal incidenten: 306
- ongevallen: 189
- branden: 117

Aantal betrokken voertuigen: 375
- ongevallen: 179 
- branden: 196 

Branden per motortype:
- Hybride voertuigen: 96
- Elektrische voertuigen:70
- CNG: 8
- CNG in combinatie met andere brandstoffen: 2
- LNG: 2

Incidenten met elektrische en hybride voertuigen:
Het batterijpakket:
- was betrokken bij een brand: 45
- vloog niet in brand: :65
- werd beschadigd: 7 

Bron: NIPV

Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen - Jaarrapportage 2022 
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2023/04/20230424-NIPV-Jaarrapportage-2022-incidenten-met-alternatief-aangedreven-voertuigen.pdf

Factsheet :
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2023/05/20230424-NIPV-Factsheet-Jaarrapportage-2022-incidenten-met-alternatief-aangedreven-voertuigen.pdf

 

Kwaliteitsmerken