Contacteer ons!
Gepubliceerd op 05 jul 2022

Nu zijn ze gepubliceerd en treden in werking op 1 juli 2022!

20 mei 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen


In het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2022 wordt het besluit tot wijziging van de basisnormen gepubliceerd. Zoals reeds aangekondigd in ons artikel in Fire & Security Alert Magazine nr. 26 van maart 2022, bevat dit Koninklijk Besluit aanpassingen van de bepalingen inzake brandbeveiliging in nieuw op te richten gebouwen, en in het bijzonder belangrijke wijzigingen van de bepalingen inzake de brandbeveiliging van gevels, parkings, stookplaatsen en liften die in gebouwen zijn geïnstalleerd.
Een gecoördineerde versie van het koninklijk besluit is beschikbaar hier .

EXPERT abonnees (Vergeet uw login niet!)

Kwaliteitsmerken