Contacteer ons!
Gepubliceerd op 04 dec 2017

Nieuws op het vlak van inbraakbeveiliging: BENOR-I3 wordt het enige merk voor inbraakvertragende gevelelementen (inclusief inbraakbestendige deuren)

ANPI vzw, de Belgische vereniging voor brand- en diefstalbestrijding, wil duidelijkheid scheppen over de kwaliteitscertificatielabels.

Er is een overeenkomst afgesloten met de vzw BENOR om alle bouwproducten bestemd voor mechanische diefstalbeveiliging over te brengen onder het merk BENOR-I3. Deze producten waren momenteel gecertificeerd onder de merken BOSEC en ANPI. Deze overdracht vindt plaats zonder enige verandering van de technische certificatiereferenties.

Het BENOR-merk wordt nu ondersteund zowel door de bouw- als de verzekeringssector op het gebied van diefstalbeveiliging.

De merken BOSEC en INCERT blijven nog wel bestaan. Het BOSEC-merk is de kwaliteitsreferentie voor producten en diensten op het vlak van brandbeveiliging, het INCERT-merk waarborgt de kwaliteit van diensten en producten in het kader van de elektronische inbraak- en diefstalbeveiliging. Deze twee merken worden ondersteund zowel door de verzekeringssector als door de sector van de technologische industrie.

Link:     www.BENOR.be

Kwaliteitsmerken