Contacteer ons!
Gepubliceerd op 01 dec 2021

Ter herinnering: groene wanden moeten aan dezelfde eisen van brandweerstand en van brandgedrag voldoen als alle andere geveltypes (zie het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de basisnormen, dat in 2022 zal worden gepubliceerd). Bij deze eisen inzake brandgedrag, uitgedrukt in brandklassen, wordt uiteraard geen rekening gehouden met de klimatologische effecten en het plantenleven.
Tot op heden bestaan er geen specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groene gevels.

In een recent artikel over dit onderwerp beveelt het WTCB maatregelen aan om de verticale brandoverslag langs "groene" gevels te beperken

Brandveiligheid: een belemmering voor de ontwikkeling van groene wanden? Yves Martin 
Te raadplegen in "WTCB dossier" 2021/3
Te bestellen  www.wtcb.be .

https://www.wtcb.be/publicaties/wtcb-dossiers/2021-03.04/


 

Kwaliteitsmerken