Contacteer ons!
Gepubliceerd op 18 jul 2017

Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen 

 De nieuwe brochure van de WTCB  heeft de volgende doelen voor ogen:

  • een overzicht geven van de geldende reglementaire en normatieve context inzake brandveiligheid in België en in het bijzonder voor wat betreft het risico op brandoverslag via de gevels. Dit document zal een voorstelling geven van de herziening van de reglementering die momenteel aan de gang is evenals van de eerste voorgestelde pistes;
  • een voorstelling geven van de aandachtspunten en de constructieve schikkingen die toelaten om het correcte ontwerp en de goede uitvoering van de meest courante gevelsystemen te waarborgen, rekening houdend met de huidige en toekomstige eisen.

Te downloaden op  www.wtcb.be

Kwaliteitsmerken