Contacteer ons!
Gepubliceerd op 30 nov 2018

 
Om de stabiliteit van het Europese normalisatiesysteem te waarborgen en rechtszekerheid en continuïteit op technisch en beleidsniveau te bieden aan alle deskundigen die bijdragen aan de ontwikkeling van Europese normen, zijn CEN en CENELEC tijdens hun algemene vergaderingen van 23 november overeengekomen een overgangsperiode vanaf de datum van de Brexit (naar verwachting 29 maart 2019) tot 31 december 2020.

Raadpleeg de volledige tekst van het persbericht van CEN en CENELEC (in het Engels)

Kwaliteitsmerken