Contacteer ons!
Gepubliceerd op 13 dec 2018

KENNISGEVING  TRIS 2018/603/B  (België)

In de context van de interne markt moet de Commissie op de hoogte worden gesteld van ontwerpen van nationale technische voorschriften en dit om ervoor te zorgen dat deze teksten conform  zijn met de Europese regelgeving en de beginselen van de interne markt. Daardoor, meldt België  een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen.

Dit sectoraal besluit is genomen op basis van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende milieuvergunningen. De exploitanten van de zalen bedoeld in dit besluit (d.w.z. zalen die onderworpen zijn aan een milieuvergunning) moeten de exploitatievoorwaarden naleven die in het besluit zijn vermeld. 

Raadpleeg de tekst (frans/nederlands) : http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nl/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=603&mLang=NL

Kwaliteitsmerken