Contacteer ons!
Gepubliceerd op 12 jun 2023

Let op voor risico's bij het gebruik van uw LMRA!

De LMRA - Last Minute Risk Analysis - is het Franse acroniem voor "L'analyse de risque de dernière minute" en wordt gebruikt om een snelle, algemene risicoanalyse uit te voeren. Dit duurt meestal niet langer dan een minuut en moet telkens worden uitgevoerd voordat de taak is voltooid. Je hoeft ook geen document bijhouden.

Aan de hand van verschillende stappen kunt u herkennen of er al dan niet een risico op een ongeval is.

Onze LMRA-checklist

 1. Uw taak is duidelijk en nauwkeurig;
 2. Je kent de noodnummers, brandalarmen en verzamelpunten;
 3. Je werkgebied is voldoende afgebakend of bewegwijzerd (collectieve beschermingsmiddelen).
 4. Je beschikt over de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, harnas, werkkleding, ademhalingsmasker, gehoorbescherming);
 5. Je hulpmateriaal (ladder, lift, steiger, gereedschap) is geschikt voor het werk;
 6. Je beschikt over de nodige training en vaardigheden om de taak uit te voeren en de apparatuur te gebruiken.
 7. Je hebt alle preventieve maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen of voorwerpen vallen;
 8. Je hebt alle energie (warmte, elektriciteit, perslucht, gas, hydraulica, kinetische en potentiële energie) correct geregistreerd (leeggemaakt, gereinigd, geventileerd, gekoeld, drukloos gemaakt);
 9. De elektrische installaties zijn spanningsloos gemaakt of er zijn maatregelen genomen (directe aanrakingsbeveiliging, isolerend gereedschap, handschoenen, etc.) bij werkzaamheden in de buurt van spanningvoerende delen;
 10. Je hebt een brandblusser in de buurt voor heet werk.

Als aan minstens één van de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, moet je contact opnemen met je lijnmanager voordat je met het werk begint.

Hoe vaak moet een LMRA worden uitgevoerd?

De LMRA moet worden uitgevoerd:

 • Vóór elke beroepsactiviteit;
 • Wanneer u het werk hervat na een lange onderbreking;
 • Wanneer de werkomstandigheden veranderd zijn.

Bewaar voor uw eigen veiligheid uw LMRA altijd in uw portefeuille en pas hem toe!

Kwaliteitsmerken