Contacteer ons!
Gepubliceerd op 14 jun 2021

Ter herinnering: na de inwerkingtreding van BREXIT is de CE-certificering niet langer geldig in Groot-Brittannië. Een nieuw UKCA-certificaat is nu vereist.[i]

ANPI heeft zopas twee belangrijke overeenkomsten ondertekend met de BSI: 

  • Memorandum van overeenstemming (erkenning van tests)
  • CE/UKCA-overeenkomst

Voortaan worden de door onze laboratoria uitgevoerde tests erkend en worden de auditrapporten van onze afdeling Certificatie door BSI in aanmerking genomen.
ANPI kan daarom tussenbeide komen en u helpen bij de aanvraag voor UKCA-certificering.

Daartoe moeten de volgende documenten worden overgelegd:

  • het testrapport van ANPI laboratoria;
  • het laatste auditverslag (met de oplossing van het NC en de aanvaarding van de eventuele correctieve actieplannen);
  • het technisch dossier van uw product.

Het BSI zal het technisch dossier bestuderen en op basis daarvan het UKCA-certificaat toekennen. Daarna zal de jaarlijkse audit voor het UKCA worden uitgevoerd door het BSI, aangezien de eisen anders zijn.

Om de communicatie met BSI te vergemakkelijken, kunt u ons machtigen om rechtstreeks met BSI te communiceren (bv. in geval van vragen in de rapporten).

Meer informatie over UKCA-certificering: https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/product-certification/ukca-mark/
Aarzel niet om contact op te nemen met certification@anpi.be

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsmerken