Contacteer ons!
Gepubliceerd op 07 jun 2019

Op 6 juni 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) het statistiekenverslag 2016 van de hulpverleningszones gepubliceerd. In totaal werden in 2016 616.245 interventies uitgevoerd. De hulpverleningszones hebben 397.760 interventies uitgevoerd waarbij dringende geneeskundige hulp geboden is en 218.485 interventies uitgevoerd waarbij geen geneeskundige hulp geboden is.

Meer dan 60% van de brandweerinterventies waarbij geen dringende geneeskundige hulp is verleend waren « reddingsinterventies en technische interventies». Branden zijn goed voor 10,89 % van de interventies (23.783 interventies).

Het aantal slachtoffers is hoger dan in 2015: in totaal waren er 32 doden en 340 gewonden. De aanslagen van 22 maart 2016 hebben deze gegevens waarschijnlijk beïnvloed.

De statistieken van 2016 tonen gelijkaardige tendenzen ten opzichte van het referentiejaar 2015. Het aantal branden stijgt lichtjes (+6%), terwijl het aantal reddingsinterventies en technische interventies gevoelig daalt (-13 %). Deze daling kan verklaard worden door het feit dat er minder interventies voor gevaarlijke dieren (wespen, hoornaars) waren (87.648 in 2015, 59.425 in 2016).

Verslag 2016 te downloaden

Kwaliteitsmerken