Contacteer ons!
Gepubliceerd op 06 sep 2018

Waterstof wordt steeds vaker als brandstof gebruikt voor voertuigen. Hierdoor neemt de kans op incidenten met waterstof toe. Met het oog hierop heeft het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid in Nederland) een verkennend onderzoek gedaan naar de veiligheidsaspecten rondom waterstof en de inzetmogelijkheden bij incidenten met waterstof.

Op basis van een korte literatuurstudie, aangevuld met bestaande waterstof-incidentbestrijdingsprocedures en informatie van diverse experts, trekken de onderzoekers de volgende conclusies:

  • Waterstof gedraagt zich anders bij vrijkomen dan traditionele brandstoffen, zoals benzine of diesel.
  • Waterstof wordt anders opgeslagen dan traditionele brandstoffen. Andere veiligheids- en opslagmechanismen kunnen het optreden van o.a. een vlamstraal (jet flame) beïnvloeden.
  • Er zijn verschillende handelingsperspectieven beschreven voor de brandweer bij incidenten bij voertuigen op waterstof, waardoor onduidelijkheid kan ontstaan over de meest veilige en effectieve manier.

Het verslag "Waterstof als brandstof voor voertuigen : Aandachtspunten voor incidentbestrijding" is te raadplegen op: 
 https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20180612-IFV-Waterstof-als-bran...   

Bron: www.ifv.nl

Kwaliteitsmerken