Contacteer ons!
Gepubliceerd op 27 sep 2019

RICHTLIJN (EU) 2019/1258 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 2019 tot wijziging, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 80/181/EEG van de Raad aangaande de definities van de SI-grondeenheden 

Tijdens de 26e bijeenkomst van de Algemene Conferentie voor maten en gewichten (CGPM) in 2018 zijn nieuwe definities van de SI-grondeenheden vastgesteld. De nieuwe definities zijn gebaseerd op het nieuwe beginsel van vaste numerieke waarden van de definiërende constanten en zijn van kracht sinds het 20 mei 2019 van kracht zijn. De nieuwe definities zullen naar verwachting de stabiliteit en betrouwbaarheid van de SI-grondeenheden op lange termijn en de nauwkeurigheid en duidelijkheid van metingen verbeteren.

De nieuwe definities die zijn vastgesteld door de CGPM weerspiegelen de recentste ontwikkelingen in de metrologie en meetstandaarden. Teneinde de in Richtlijn 80/181/EEG vastgestelde definities van de SI-grondeenheden aan te passen aan de technische vooruitgang en zodoende bij te dragen aan de uniforme uitvoering van het SI, is het noodzakelijk deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe definities.

Raadpleeg het tabel met de grondeenheden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1258&from=FR

 

Kwaliteitsmerken