Contacteer ons!

FIRE & SECURITY ALERT - UW INFORMATIE BRON 

Om geïnformeerd te blijven over de laatste ontwikkelingen op het vlak van preventie en bescherming tegen brand en diefstal.
Om de actualiteit op te volgen op het vlak van de Europese, federale of regionale wetgeving en normalisatie, die voor u belangrijk zijn, zonder zelf alle officiële publicaties te moeten raadplegen.

Een elektronische nieuwbrief die de reglementaire actualiteit op de voet volgt.
Een magazine dat 4 keer per jaar verschijnt en:

  • technieken, reglementen en praktische instrumenten diepgaand analyseert, onder de vorm van artikelen en dossiers;
  • brand- en diefstalpreventie grondig bestudeert, onder het tweeledig aspect, actualiteit en achtergrondonderzoek;
  • voor het grotere plaatje bekijkt en voor het benadrukken van belangrijke informatie zorgt die in de nieuwsbrief aangekondigd wordt;
  • een dossier bevat (Technisch Dossier of Technische Nota);
  • op papier gepubliceerd wordt;
  • beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Voor onze « Expert »-geabonneerden, een gereserveerd luik op anpi.be, beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

ABONNEMENTEN 2020

"EXPERT"-FORMULE, EEN COMPLEET AANBOD: € 269,00 excl. BTW

 De Fire & Security Alert nieuwsbrief;
 Het vakmagazine Fire & Security Alert;
Toegang tot de bibliotheek en haar collecties;
Bijstand voor documentopzoekingen en vragen & antwoorden;
Gepersonaliseerde toegang tot het « Abonnees »-luik op de website www.anpi.be.
Korting van 15% op ANPI-studiedagen;
Korting van 50% op 1 ANPI-studiedag op keuze (per abonnement);
Korting van 15% op de prijs van ANPI-publicaties (behalve op abonnementen).

FIRE & SECURITY ALERT MAGAZINE – NEWSLETTER: € 119,00 excl. BTW

De unieke combinatie van een elektronische nieuwsbrief en een kwartaaltijdschrift!
Een samenhangend geheel van informatie-instrumenten;
De betrokkenheid bij de normalisatiecommissies;
Deskundigheid in het veld en erkende knowhow op het gebied van testen, inspecties en certificering.
 

SPECIALE AANBIEDINGEN – HULPVERLENINGSZONES

"Expert Brandpreventie"-formule: € 135,00 excl. BTW
            "Expert"-formule voorbehouden voor hulpverleningszones, DPA (diefstalpreventieadviseurs)° en BPA  (brandpreventieadviseurs.)
Fire & Security Alert Magazine: € 119 € excl. BTW / max. 30 exemplaren per leveringsadres.

Contact: publications@anpi.be

 Onze abonnementen in details 2020

Kwaliteitsmerken