Contacteer ons!

De tussentijdse inspectie van het inbraakdetectiesysteem maakt het mogelijk om in de initiële fase alle afwijkingen aan te pakken en te voorkomen dat ze zich herhalen.

Wat er eveneens tijdens deze tussentijdse opleveringen dient te gebeuren, is het uitvoeren van specifieke metingen (bijv. op de draadloze systemen) zodat deze de definitieve oplevering van het project niet in de weg staan.

Deze tussentijdse inspecties voorkomen ook dat er, naast de in de opleveringsverslagen vermelde reserves, tijdens de oplevering nog blokkerende opmerkingen blijven bestaan.  Zij zorgen ervoor dat de oplevering soepeler kan verlopen en dat er geen grote problemen opduiken die de installateurs in financiële of contractuele moeilijkheden kunnen brengen.

De oplevering is dan nog slechts een formaliteit, neemt minder tijd in beslag en vormt niet langer een van de hoofdbekommernissen van de projectbeheerder en andere installateurs.

Het is dus ten zeerste aan te bevelen deze tussentijdse inspecties te laten uitvoeren voor elke installatie-oplevering.

Kwaliteitsmerken