Contacteer ons!

Enerzijds zullen bepaalde elementen van het brandbeveiligingssysteem niet meer kunnen worden gecontroleerd tijdens de oplevering, anderzijds zullen bepaalde afwijkingen al tijdens de uitvoeringsfase opduiken. Zo kan worden vermeden dat een regelmatig voorkomende storing niet wordt aangepakt en dat de vaststelling ervan tijdens de oplevering grote demontagewerkzaamheden en aanzienlijke investeringen om de installatie weer conform te maken tot gevolg heeft. Voorbeeld: een te grote afstand tussen de ESFR-sprinklerkoppen en het dak (de zeer nauwkeurig vastgelegde afstanden moeten worden gerespecteerd om de doeltreffendheid van deze installatie te waarborgen). Te grote verschillen leiden ertoe dat de installatie moet worden aangepast.

Andere situaties zoals:

beveiligingssystemen gemonteerd onder valse plafonds;

de belangrijkste ondergrondse leidingen;

delen van de installatie die ontoegankelijk zijn zonder gereedschap, indien dat gereedschap enkel beschikbaar is tijdens de uitvoeringsfase (steigers, gondels, ...);

installatiedelen op de bodem van de watertanks (controle van de filters, kritische afstanden tussen de aanvoeropening en de tank/bodem, vereisten met betrekking tot de antivortexplaat);

….

die niet meer toegankelijk zijn op het moment van oplevering moeten worden gecontroleerd zodra dit mogelijk is en tijdens de uitvoeringsfase. Zonder tussentijdse inspectie worden er in het opleveringsverslag voorbehouden genoteerd en de twijfel over de vermelde reserves zal gedurende meerdere jaren blijven aanslepen.

Daarom is het belangrijk om deze tussentijdse inspecties uit te voeren. Helaas gebeurt dat vandaag nog veel te weinig.

Deze tussentijdse inspecties voorkomen ook dat er, naast de in de opleveringsverslagen vermelde voorbehouden, tijdens de oplevering nog blokkerende opmerkingen blijven bestaan. Ze zorgen ervoor dat de oplevering soepeler verloopt en dat er geen grote problemen opduiken die de installateurs in financiële of contractuele moeilijkheden kunnen brengen.

De oplevering is dan nog slechts een formaliteit, neemt minder tijd in beslag en vormt niet langer een van de hoofdbekommernissen van de projectbeheerder en andere installateurs.

Het is dus ten zeerste aan te bevelen deze tussentijdse inspecties te laten uitvoeren voor elke installatie-oplevering.

Kwaliteitsmerken