Contacteer ons!

Nadat de bewoners geëvacueerd en in veiligheid gebracht zijn, kan een automatisch blussysteem de goederen nog redden.
De bedoeling van de automatische brandblusapparatuur is om, buiten elke menselijke interventie om, een beginnende brand te doven met het juiste blusmiddel.

Het is belangrijk dat u kiest voor de meest geschikte brandblusapparatuur.

Een goed en gecertificeerd brandbeschermingssysteem aankopen, betekent dan ook:

Werken met een degelijke en gecertificeerde BOSEC-partner:

  • Een professioneel ontwerp op basis van een risicoanalyse;
  • Gecertificeerde producten die lange tijd betrouwbaar blijven;

Een installatie volgens de regels van de kunst:

  • Een beveiligingsonderneming die een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt, ook na de installatie;
  • Een certificeringsschema dat ook de controle van de gecertificeerde installateurs omvat.

De ANPI-afdeling Certificatie geeft bedrijven gespecialiseerd in automatische brandblusapparatuur een BOSEC-certificaat.

+ url naar de pagina “BOSEC-merk”

www.bosec.be

Kwaliteitsmerken