Contacteer ons!

De visuele controle van een branddetectie- of brandveiligheidsysteem is een beperkte controle die er geen rekening mee houdt of de installatie correct werkt.

De visuele controle beperkt zich tot het controleren of de installatie is uitgevoerd volgens het referentiesysteem en resulteert in een verslag met gedeeltelijke conclusies, die zich beperken tot de correcte uitvoering en expliciet niets vermelden over de correcte werking van de installatie. Dit soort inspecties is enkel aanvaardbaar wanneer de functionele en conformiteitsaspecten al afzonderlijk zijn bekeken en geëvalueerd.

Deze inspectie maakt deel uit van een rapport waarvan de conclusie uitsluitend verwijst naar het visuele aspect en de plaatsing van het systeem.

Kwaliteitsmerken