Contacteer ons!

Rook is dodelijk. Elk jaar sterven er tientallen mensen in hun woning door verstikking, veroorzaakt door de rook die ze inademen tijdens hun slaap. Een eenvoudige rookmelder reageert in de eerste minuten en zou hen hebben kunnen waarschuwen voor het gevaar.

Rookmelders zijn dus een efficiënt beschermingsmiddel tegen brand. Ze moeten voorzien zijn van een CE-markering. Helaas blijkt uit de verschillende marktcontroles die ANPI de afgelopen jaren heeft uitgevoerd dat de toestellen die beschikbaar zijn in de handel geen kwaliteitsmerk hebben zoals BOSEC en dat ze van slechte kwaliteit zijn. Vele toestellen reageren te laat of helemaal niet op de rook. Andere toestellen hebben een geluidsalarm dat te stil is om de bewoners te wekken. Studies tonen echter aan dat een hoog geluidsniveau een essentieel criterium is om kinderen uit hun slaap te halen.

Een efficiënte detectie en een efficiënt alarm verkrijgt men onder andere door de installatie van een melder of, nog beter, van een netwerk van gekoppelde melders waarvan de betrouwbaarheid gecertificeerd is onder BOSEC, een vrijwillig merk dat de kwaliteit ervan waarborgt.

We voeren de proeven op rookmelders uit volgens de onderstaande normen en specificaties met het oog op de certificering van deze producten onder het BOSEC-merk. Onze proeven laten tevens toe het wettelijke minimum te garanderen voor het op de markt brengen van de producten volgens de Bouwproductenverordening (CE-CPR).

NBN EN 14604  Rookmelders    

NTN 167 L Rookmelders – Bijkomende eisen voor het BOSEC-merk

Kwaliteitsmerken