Contacteer ons!

Sommige industriële gebouwen hebben een zaagdak met glazen wanden. Die structuur is vooral nadelig wanneer de sprinklers in werking treden. De installatievoorschriften raden in zo’n geval aan om panelen te installeren die verhinderen dat de rook en vooral de warmte zich ophoopt in de top van het glazen dak en er op die manier voor zorgen dat de warmte zich ophoopt ter hoogte van de sprinklerkoppen.

We voeren de warmtebestendigheidsproeven op deze panelen uit volgens de onderstaande specificaties, onder andere met het oog op de certificering van deze producten onder het ANPI-merk.

NTN 137 Materiaal onderliggende skylights – Conformiteitsbeoordeling (Material underlying skylights - Conformity assessment)

CEA 4001 Sprinklersystemen – Ontwerp en installatie

NBN EN 12845 Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklersystemen – Ontwerp, installatie en onderhoud

Kwaliteitsmerken