Contacteer ons!

BENOR is een gekend én erkend Belgisch kwaliteitslabel.

Het BENOR-keurmerk voor bouwproducten beantwoordt aan de behoefte van de markt aan een onafhankelijke en betrouwbare certificatie van de conformiteit van bouwproducten met de technische normen en specificaties en van de specifieke gebruiksgeschiktheid van deze producten.
Het BENOR-label wordt beheerd en gecontroleerd door alle betrokken partijen: openbare en privé- opdrachtgevers, producenten van gecertificeerde materialen, aannemers, architecten, verzekeraars, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, collectieve onderzoekscentra, onafhankelijke controle- en certificatieorganisaties, …
Het BENOR-label geeft u de zekerheid dat de geleverde bouwproducten een grondige interne kwaliteitscontrole hebben ondergaan, onder toezicht van een onafhankelijke, externe certificatieorganisatie.

Een BENOR-product geeft de projectverantwoordelijke de vrijheid om zich volledig te concentreren op de verwerking van de geleverde producten.
De kwaliteit van de bouwmaterialen is essentieel voor de stabiliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van bouwwerken. Een BENOR-materiaal geeft in dit opzicht alle gewenste waarborgen.

Als certificatie organisme bevestigt ANPI het bestaan van een voldoende mate van vertrouwen in de volgende producten op basis van een periodieke externe controle:

  • brandwerende deuren
  • haspel (brandslangen)
  • brandkraan (brandbluspomp)
  • brandwerende dekens
  • vlamdovende afvalbakken
  • kluis

Meer inlichtingen op www.benor.be

Reglementen

Bijzondere regels voor de certificering van waardebergingen

Specifiek technisch reglement van het merk BENOR voor de certificatie van andere manuele blusmiddelen dan blussers onder druk

 

 

 

Kwaliteitsmerken