Contacteer ons!

Weet u tot welke risicoklasse uw brandwerende compartimenten behoren? Is dat type A (≤ 350 Mj/m²) van
klasse B (>350 Mj/m² en ≤ 9000 Mj/m²) of klasse C (>900 Mj/m²)?

Deze classificatie is uiterst belangrijk voor de brandveiligheidsvereisten. Bijlage 6 met de basisnormen voor industriële gebouwen legt immers onder andere volgende parameters vast:

• de vereisten inzake brandwerendheid van de bouwelementen,

• de maximale toegestane oppervlakken van de brandwerende compartimenten,

• de installatie van rook- en warmteafvoersystemen,

• de kenmerken van het automatische branddetectiesysteem.

Het bepalen van de klasse is evenwel niet zo eenvoudig, aangezien er meerdere interpretaties mogelijk zijn en er tal van uitdagingen mee gepaard gaan. De afdeling van ANPI biedt in zijn dienstenpakket een gedetailleerde berekening aan om ondubbelzinnig te bepalen met welk type compartiment men te maken heeft. Het rapport wordt aangevuld met een Excel-spreadsheet waarmee men kan achterhalen wat er achter de berekening schuilgaat. Die kan tevens worden gebruikt om aan te tonen dat de berekening adequaat is. Indien er een wijziging optreedt in de functionele toepassing van de ruimtes of de erin opgeslagen goederen, kan de spreadsheet gemakkelijk worden geüpdatet en kunnen de overheidsinstanties de afwijking tussen de bestemming en de klasse evalueren, en bepalen of de ruimte een klasse hoger of lager dient te worden ingeschaald.

Kwaliteitsmerken