Contacteer ons!

Frituurbranden blijven een groot risico in privéwoningen, maar ook in grootkeukens.
Als de thermostaat van de elektrische friteuse defect is, kan de zelfontbrandingstemperatuur van de olie bereikt worden.
En iedereen weet, of zou toch moeten weten, dat men geen water op een hete frituurpan mag gooien.

Blusdekens kunnen een doeltreffend middel zijn om een dergelijke brand te bestrijden.

Jammer genoeg blijkt uit de steekproeven die ANPI de afgelopen jaren meermaals heeft uitgevoerd dat de dekens die over het algemeen verkrijgbaar zijn in de handel van slechte kwaliteit zijn. Vele ervan vatten vuur wanneer ze op een brandende friteuse worden gelegd.

Er is geen enkele wetgeving die een minimale prestatie oplegt voor deze dekens. Sommige dekens hebben zelfs een CE-logo.
Die markering zegt niets over de prestatie en is zelfs onwettelijk omdat geen enkele CE-richtlijn deze producten dekt.

Daarom blijft de BENOR-certificatie van blusdekens de referentie voor een garantie betreffende de blusprestatie.

Wij voeren de proeven op de dekens uit volgens de onderstaande normen en specificaties met het oog op de certificering ervan.

  • NBN EN 1869  Blusdekens
  • NTN 148 L Certificering van brandwerende dekens

 

Kwaliteitsmerken