Contacteer ons!

Blusmiddelen zijn schuimconcentraten, vloeistoffen, poeders of gassen waarmee een veel betere blusprestatie kan worden verkregen dan met water.

Deze middelen worden bewerkt zodat ze kunnen worden gebruikt in sprinklersystemen, interventiewagens of draagbare of verplaatsbare blustoestellen.
Deze blusmiddelen zijn dus onmisbaar voor een efficiënte brandbestrijding. Helaas blijkt uit de steekproeven die ANPI de afgelopen jaren regelmatig heeft uitgevoerd dat de blusmiddelen die op de te beschermen sites worden geïnstalleerd, vaak van slechte kwaliteit of beschadigd zijn.
Er is geen enkele wetgeving die een minimale prestatie oplegt voor deze middelen.

Daarom blijft de certificering onder het ANPI-merk de referentie voor een garantie inzake de blusprestatie.

We voeren de proeven op de blusmiddelen uit volgens de onderstaande normen en specificaties, niet alleen met het oog op de certificering ervan onder het ANPI-merk, maar ook op stalen die op de installaties genomen zijn.

  • NTN 161 L Blusmiddelen - Deel L: Voorschriften en laboratoriumproeven
  • NTN 168 Inspectie van brandbestrijdend schuim – Kwaliteit van het schuimconcentraat en schuim-wateroplossingen
  • NBN EN 1568-1 Blusmiddelen – Schuimconcentraten – Deel 1: Specificatie voor schuimconcentraten met gemiddelde expansie voor gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn
  • NBN EN 1568-2 Blusmiddelen – Schuimconcentraten – Deel 2: Specificatie voor schuimconcentraten met grote expansie voor gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn
  • NBN EN 1568-3 Blusmiddelen – Schuimconcentraten – Deel 3: Specificatie voor schuimconcentraten met lage expansie voor gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn
  • NBN EN 1568-4 Blusmiddelen – Schuimconcentraten – Deel 4: Specificatie voor schuimconcentraten met lage expansie voor gebruik op vloeistoffen die met water mengbaar zijn

Kwaliteitsmerken