Contacteer ons!

Branden door oververhitting blijven een groot risico in elektriciteitskasten en IT-kasten.

Vaste blusmodules op basis van een reservoir met blusgas dat aangesloten is op een sproeier en op een automatisch activeringstoestel of een vaste blusmodule op basis van een gecomprimeerde spray kunnen een doeltreffend middel zijn om een dergelijke brand te bestrijden.

Er is geen enkele wetgeving die een minimale prestatie oplegt voor deze blusmodules. Daarom blijft de certificering onder het ANPI-merk voor deze modules de referentie voor een garantie betreffende de blusprestatie.

We voeren de proeven op deze modules uit volgens de onderstaande specificaties met het oog op de certificering ervan.

 

NTN 128 L Automatische brandblusapparatuur voor elektrische en elektronische kasten – Deel L: Voorschriften en laboratoriumproeven

CEN/TR 15276-1 Vaste brandblusinstallaties – Aerosol blussystemen – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor onderdelen (Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components)

Kwaliteitsmerken