Contacteer ons!

Blussprays zijn kleine recipiënten die een blusmiddel bevatten dat op een kleine beginnende brand kan worden gespoten. Omdat ze heel goedkoop zijn, worden ze vaak gebruikt bij kleine huishoudelijke branden. Ze kunnen echter niet vergeleken worden met draagbare blustoestellen.
Door hun zeer beperkte inhoud is het gebruik ervan immers beperkt tot heel kleine vuurhaarden.

Helaas blijkt uit de steekproeven die ANPI de afgelopen jaren heeft uitgevoerd dat verschillende blussprays die verkrijgbaar zijn in de handel van slechte kwaliteit zijn.
Vele sprays zijn ondoeltreffend of, erger nog, wakkeren het vuur aan in plaats van het te blussen. Er is geen enkele wetgeving die een minimale prestatie oplegt voor deze apparaten.

Daarom blijft de ANPI-certificatie van blussprays de referentie voor een garantie betreffende de blusprestatie.

Wij voeren de proeven op deze apparaten uit volgens de onderstaande normen met het oog op de certificering ervan.

  • NF S 61-804 Blussprays – Voorschriften, proeven, markering
  • BS 6165 Specificatie voor kleine wegwerpblussers op basis van aerosol (Specification for small disposable fire extinguishers of the aerosol type)

 

Kwaliteitsmerken