Contacteer ons!

Over deze bescherming moet vanaf de bouwfase worden nagedacht, want ze kan achteraf slechts moeilijk worden aangepast.

Compartimentering kan levens redden bij een brand.

Bij intelligente compartimentering wordt een gebouw ingedeeld in verschillende zones, afhankelijk van de regelgeving en vereisten die voortvloeien uit de risicoanalyses.

De compartimentering zelf is bijzonder eenvoudig uit te voeren, maar het probleem ligt bij de doorvoeringen van de uitrusting die de installaties binnen of buiten de compartimentering van energie moeten voorzien.

Er dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de doorvoer van kabels, buizen, ventilatiekokers enz., die de brandweerstand van de wand in geen geval mogen verminderen.

Kwaliteitsmerken