Contacteer ons!

Het FID houdt inspecties op het gebied van niet-automatische brandbestrijdingsapparatuur. Het inspecteert in het bijzonder draagbare blustoestellen, brandhaspels, muurhaspels, brandkranen en -hydranten, enz. Tijdens de inspectie wordt er gelet op:

 • de overeenstemming met de Belgische en geharmoniseerde normen;
 • het vereiste aantal toestellen;
 • de locatie;
 • het exacte type;
 • de plaatsing;
 • de zichtbaarheid;
 • de toegankelijkheid;
 • de signalering;
 • de opschriften;
 • de instructies;
 • de precieze lokalisatie op het plan;
 • de goede staat;
 • de werking.

 

Een extra voordeel wanneer u voor ons kiest, is dat wij de prestaties ook meten tijdens onze inspecties.Hoe vaak gebeurt het namelijk niet dat de apparatuur op het eerste gezicht perfect lijkt te werken, maar tijdens tests blijkt dat de hydraulische prestaties absoluut onvoldoende zijn om efficiënt te kunnen werken.

De medewerkers van het FID zijn hiervoor gekwalificeerd en beschikken over de nodige competenties.

Kwaliteitsmerken