Contacteer ons!

De CE-markering

Verschillende Europese verordeningen vormen het wettelijke kader met het oog op de voltooiing van de eengemaakte markt van producten in de Europese Unie zonder daarbij hun bestaande beschermingsniveaus te belemmeren of te verminderen. Een aantal producten, of eerder productgroepen, kunnen niet meer op de markt worden gebracht als ze niet voldoen aan de eisen van deze verordeningen en van de geharmoniseerde normen die er betrekking op hebben.

Deze producten moeten bijgevolg een CE-markering hebben om op de Europese markt te kunnen worden verkocht.

ANPI is erkend als Notified Body krachtens de EMC richtlijn (2014/30/EU), onder het nummer NB 1134.

Wat is de CE-markering?

De verplichte CE-markering is een verklaring van de fabrikant die bewijst dat zijn product voldoet aan de essentiële veiligheids-, gezondheids-, milieueisen en de eisen ter bescherming van de consument zoals bepaald door de geharmoniseerde normen. Na de door de Commissie vastgelegde termijn moet het product een CE-markering hebben om in de Europese Economische Ruimte op de markt te worden gebracht.

Verschillende verordeningen en richtlijnen gaan over brandbeveiligingsuitrustingen en -producten en over anti-inbraakuitrustingen en –producten.

De geharmoniseerde normen?

Het Publicatieblad van de Europese Unie publiceert regelmatig de lijst met geharmoniseerde normen die afhangen van deze richtlijnen en het einde van de overgangsperiode van elk product. Na deze termijn moet het product een CE-markering hebben om in de Europese Economische Ruimte op de markt te worden gebracht.

U vindt de lijst met de geharmoniseerde normen en de omzettingstermijn op de website ec.europa.eu:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility_en

De CE-markering en de certificering

De CE-markering is geen certificering. Certificeringen zoals ANPI, BOSEC en BENOR worden uitgevoerd op een vrijwillige basis en bewijzen de kwaliteit van de producten en hun conformiteit met de aanvullende technische specificaties.

Controleer bij de aankoop van een product dus altijd de CE-markering en vraag een vrijwillig kwaliteitscertificaat.

Règlement CE-EMC :  certification_rules_pr_ce-emc.pdf

Vraag een offerte aan voor een test !

Kwaliteitsmerken