Contacteer ons!

De ANPI-afdeling Certificatie heeft een erkenning als examencentrum met het oog op de certificering van technici gespecialiseerd in brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten in het kader van het decreet van het Vlaams Gewest van 4 september 2009 (Europese verordeningen 2037/2000/EG, 842/2006/EG, 1497/2007/EG, 304/2008/EG en 308/2008/EG).

Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Gewest:

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/milieuvergunningen/certificering-van-technici-en-bedrijven-voor-brandbeveiligingssystemen

Kwaliteitsmerken