Contacteer ons!

Blusmiddelen zijn schuimconcentraten, vloeistoffen, poeders of gassen waarmee een veel betere blusprestatie kan worden verkregen dan met water.
Deze middelen worden bewerkt zodat ze kunnen worden gebruikt in sprinklersystemen, interventiewagens of draagbare of verplaatsbare blustoestellen.

Deze blusmiddelen zijn dus onmisbaar voor een efficiënte brandbestrijding. Helaas blijkt uit de steekproeven die ANPI de afgelopen jaren regelmatig heeft uitgevoerd dat de blusmiddelen die op de te beschermen sites worden geïnstalleerd, vaak van slechte kwaliteit of beschadigd zijn.

Er is geen enkele wetgeving die een minimale prestatie oplegt voor deze middelen.

Daarom blijft de certificering ervan volgens de technische nota NTN 161 onder het ANPI-merk de referentie voor een garantie betreffende de blusprestatie.

De ANPI-afdeling Certificatie certificeert de blusmiddelen.

Kwaliteitsmerken