Contacteer ons!

Conformiteitswaarborg

Een goed beheerder moet er permanent op toezien dat hij in overeenstemming is met de wetgeving en ze naleeft. Elke renovatie moet dan ook worden aangegrepen als een unieke kans om die conformiteit te controleren en te waarborgen.

Door de huidige complexiteit van de wetgeving, de permanente evolutie, interpretaties en niet-prescriptieve benadering ervan, die hoofdzakelijk gebaseerd is op risicoanalyse, dient men een beroep te doen op de diensten van experts ter zake.

Dankzij de nieuwe technologieën die op de markt verschijnen, kunnen er beter aangepaste oplossingen worden ontwikkeld die ook economisch haalbaar blijven. De grote diversiteit aan oplossingen vereist een onafhankelijke technische analyse waarbij een volledige commerciële neutraliteit wordt gewaarborgd.

Onafhankelijke expertise

Alleen een derde, deskundige partij die gespecialiseerd is in brandbescherming en beschikt over bewezen ervaring, kan een optimale analyse waarborgen, afhankelijk van het bestaande risico.


Met meer dan 50 jaar ervaring kan ANPI bogen op gespecialiseerde kennis van de Belgische wetgeving en groeide het uit tot de specialist bij uitstek die u kan bijstaan.

Onze inspectie-instelling van Type A is geaccrediteerd door  BELAC (www.BELAC.be) voor een brede waaier aan  competenties, zowel op het vlak van brandpreventie als van diefstalpreventie, volgens de uiterst strenge vereisten van de internationale norm EN ISO IEC 17020.

Het gedetailleerde toepassingsgebied van de accreditaties van ANPI Division Inspections ter zake.

Bewegwijzering, evacuatiewegen, waarschuwing, alarm, melding, beveiliging, speciale risico’s, … stuk voor stuk gebieden waarvoor een conformiteitsanalyse kan worden uitgevoerd, en waarvoor wij u onze knowhow kunnen aanbieden.

Kwaliteitsmerken