Contacteer ons!

ANPI staat in voor de inspecties, tests, inontvangstname en periodieke controles van delugesystemen.

Delugesystemen (automatische hydraulische blusinstallaties) zijn vaste installaties die water gebruiken om branden te blussen. Zij zijn ontworpen voor het blussen (Suppression/Extinguishing Mode) van branden (afhankelijk van het gebruikte type sproeiers) maar kunnen ook niet-afgescheiden zones afkoelen of afbakenen (watergordijnen). De systemen bestaan uit een uitgekiend netwerk van leidingen die door het hele gebouw lopen en op vaste afstanden en voor vastgestelde oppervlakken zijn voorzien van delugekoppen. In rust zijn de leidingen die aflopen naar de alarmpost, gevuld met omgevingslucht.

De controlepost wordt geactiveerd door een automatisch branddetectiesysteem of een sprinklernetwerk, en zodra deze post is geactiveerd wordt er water verspreid over de volledige risicozone. De controlepost wordt stroomopwaarts via een toevoerleiding verbonden met een of meer hiervoor geschikte en betrouwbare waterpunten.

De eigenaar van een waterproeisysteem kan in zijn bestek verwijzen naar een van volgende regelgevingen:

  •     NFPA 15 “Standard for water spray fixed systems for fire protection 2001 edition'
  •    prEN 14816 “Vaste brandblusinstallaties - Watersproeisystemen – Ontwerp en installatie (moet nog worden goedgekeurd)

Wat is uw taak?

Zodra u een brandpreventiesysteem met deluge moet plaatsen, moet u die elk halfjaar laten controleren door ANPI. Voordat u de installatie met deluge in werking stelt, dienen de plannen en berekeningen te zijn goedgekeurd en dient er een oplevering te hebben plaatsgevonden. De normen voorzien ook in een regelmatige controle van de hydraulische eigenschappen van de watertoevoer (debiet- en drukniveau) en in een grondige controle om de 15 jaar. De praktijk heeft aangetoond dat zo'n diepgaande controle van essentieel belang is (verstoppingen in de leidingen en straalpijpen).

Kwaliteitsmerken