Contacteer ons!

De opleveringsfase is een essentiële stap die voor elk antidiefstalsysteem voor mobiele voorwerpen dient te worden uitgevoerd.

 Het is op het moment van de oplevering dat er wordt gecontroleerd of de systemen zijn uitgevoerd overeenkomstig het gekozen referentiesysteem, het bestek en elk ander document met specifiek voor die installatie geldende eisen.

Door middel van de oplevering wordt gecontroleerd of het materieel de correcte certificeringen heeft, maar ook of het correct werkt, correct is uitgestuurd en of alle installatieparameters zijn gerespecteerd en de werking ervan is gegarandeerd. Er wordt tevens nagegaan of de criteria inzake antisabotage en de correcte overdracht van alle alarmsignalen naar de dispatching worden nageleefd.

Ook in rusttoestand moet worden gegarandeerd dat elke storing aan de installatie op een specifieke manier zal worden doorgegeven aan de bevoegde diensten, de bewakingscentrale of elke andere dienst die hieraan het gepaste gevolg moet(en) geven.

Kwaliteitsmerken