Contacteer ons!

Er wordt relatief vaak ingebroken in gebouwen. Bij een inbraak worden er niet alleen waardevolle voorwerpen gestolen, ze veroorzaakt ook angst, soms gedurende lange tijd, bij wie er is ingebroken.

Een detectie- en alarmsysteem dient niet alleen om de inbreker af te schrikken, maar vooral om een alarm te laten afgaan als er in het gebouw wordt ingebroken.

Alarmsystemen zijn dus een efficiënt beschermingsmiddel tegen inbraak. Ze moeten CE-gemarkeerd zijn volgens de richtlijnen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid, of volgens de richtlijn betreffende radioapparatuur. In tegenstelling tot wat de meeste consumenten denken, waarborgt de CE-markering de prestatie van het systeem niet. Ze dient enkel om een minimale immuniteit tegen elektromagnetische storingen en een minimale elektrische veiligheid te garanderen om het vrije verkeer ervan binnen de Europese Unie toe te laten.

Een efficiënt detectie- en alarmsysteem verkrijgt men onder andere door de installatie van producten waarvan de betrouwbaarheid en de immuniteit tegen valse alarmen gecertificeerd is onder het ANPI-merk, een vrijwillig merk dat de kwaliteit ervan waarborgt.

De ANPI-afdeling Certificatie levert certificaten af voor de Europese normen (reeks EN 50131 en reeks EN 50136), maar ook volgens de voorschriften van het BEC (T014(A), T031 en T033).

Met dat certificaat kan men voor een product de INCERT-erkenning verkrijgen bij het BEC.

Labo testen

Kwaliteitsmerken