Contacteer ons!

In 1990 werden de laboratoria van ANPI uitgerust met een gepantserde ruimte. In die tijd was dat gewoon een grote metalen kamer (7 m x 5 m x 3,4 m) die verbonden was met de aarde (kooi van Faraday). Omdat het dienstenaanbod werd uitgebreid, werd deze "kooi" na verloop van tijd omgevormd tot een complete anechoïsche kamer. Om dat mogelijk te maken, werd ze voorzien van een tweede binnenwand waarop ferriet en dempers werden geplaatst.

In 2000 kochten de ANPI-laboratoria een nieuwe en veel grotere anechoïsche kamer (9,40 m x 6,40 m x 6 m) aan, waar veel grotere apparatuur binnen kan en waar de radiofrequentiestoringen kunnen worden gemeten.

In 2017 werden de emissie- en immuniteitsproeven uitgebreid tot 6 GHz om de evolutie van de normen te kunnen volgen.

EMC-proeven (elektromagnetische compatibiliteit)

 • NBN EN 50130-4 Alarmsystemen – Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit – Productgroepnorm: Immuniteitseisen voor onderdelen van brand-, inbraak-, overval-, CCTV-, toegangscontrole- en sociale alarmsystemen
 • NBN EN 55011 HF-apparatuur voor industriële, wetenschappelijke en medische doeleinden – Radiostoringskenmerken – Grenswaarden en meetmethoden
 • NBN EN 55014-1 Elektromagnetische compatibiliteit – Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - Deel 1: Emissie
 • NBN EN 55014-2 Elektromagnetische compatibiliteit – Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - Deel 2: Immuniteit - Productgroepnorm
 • NBN EN 55022 Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken – Grenswaarden en meetmethode
 • NBN EN 55024 Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken – Grenswaarden en meetmethoden
 • NBN EN 55032 Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur – Emissie-eisen
 • NBN EN 60601-1-2 Medische elektrische toestellen – Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie – Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit – Eisen en beproevingen
 • NBN EN 61000-3-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 3-2: Limietwaarden – Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen < 16 A per fase)
 • NBN EN 61000-3-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 3-3: Limietwaarden – Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom < of = 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting
 • NBN EN 61000-4-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-2: Beproevingen en meettechnieken – Elektrostatische ontlading - Immuniteitsproef
 • NBN EN 61000-4-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-3: Beproevingen en meettechnieken – Uitgestraalde, radiofrequente, elektromagnetische velden - Immuniteitsproef
 • NBN EN 61000-4-4 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-4: Beproevingen en meettechnieken – Snelle elektrische en lawines immuniteitsproef
 • NBN EN 61000-4-5 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-5: Beproevingen en meettechnieken – Stootspanningen - Immuniteitsproef
 • NBN EN 61000-4-6 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-6: Beproevingen en meettechnieken – Immuniteit voor geleide storingen, veroorzaakt door radiofrequente velden
 • NBN EN 61000-4-8 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-8: Beproevingen en meettechnieken – Magnetische immuniteitsproef bij netfrequentie
 • NBN EN 61000-4-9 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4: Beproevingen en meettechnieken – Sectie 9: Puls-magnetisch veld – Immuniteitsproef – Algemene EMC-publicatie
 • NBN EN 61000-4-11 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-11: Beproevingen en meettechnieken – Immuniteitsproeven voor kortstondige spanningsdalingen en –onderbrekingen en spanningsvariaties (CEI 61000-4-11:2004)
 • NBN EN 61000-6-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-1: Generieke normen – Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en licht industriële omgevingen
 • NBN EN 61000-6-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-2: Algemene normen – Immuniteit voor industriële omgevingen (+ erratum)
 • NBN EN 61000-6-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-3: Algemene normen – Emissienorm voor huishoudelijke, handels- en licht industriële omgevingen
 • NBN EN 61000-6-4 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-4: Algemene normen – Emissienorm voor industriële omgevingen
 • NBN EN 61000-4-29 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-29: Beproevingen en meettechnieken – Immuniteitsproeven voor kortstondige spanningsdalingen en –onderbrekingen en spanningsvariaties op de voedingspoort voor gelijkspanning
 • NBN EN 61326-1 Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik – EMC-eisen – Deel 1: Algemene eisen
 • FCC Deel 15 Radiofrequentietoestellen

EMC-proeven (elektromagnetische compatibiliteit) voor auto’s

 • UNECE R 10 Eenvormige voorschriften betreffende de homologatie van voertuigen wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit

Kwaliteitsmerken