Contacteer ons!
DTD 182 - Vuurvergunning en werken met hittepunten

Datum: 2023

Het hoofddoel bestaat erin het brandrisico zoveel mogelijk te beperken door een beter begrip en adequaat gedrag van uitvoerders van werken met hittepunten zodat zij in de context van een algemene brandrisico-evaluatie hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Dit impliceert de opleiding van bekwame personen en naleving van procedures voor werken met hittepunten en van de vuurvergunning.

Publiek: Deze gids is bestemd voor alle verantwoordelijken van bedrijven en organisaties, preventieadviseurs en iedereen die belast is met beheer, controle en uitvoering van specifieke werken die een brandrisico kunnen meebrengen. Hij richt zich ook tot consultants, verzekeraars, leden van de interne brandbestrijdingsdienst, beveiligings- en bewakingsfirma’s en preventieadviseurs van de hulpdiensten om hen in het kader van hun functie in staat te stellen bedrijven en organisaties te adviseren over een verbetering van hun brandbeveiligingsniveau
 

75,00€ excl BTW

Verschillende varianten

Reference Formaat Taal
DTD 182 F PDF PDF FR
DTD 182 N PDF PDF NL

Kwaliteitsmerken